Oulunkylä, Risupadontie 5

HASO Kivipadonpuisto,

Asuntoja 101 kpl.

Rakentaminen alkaa mahdollisesti 2016.

HAVAINNEKUVA

ASEMAKAAVAHÖPINAA mm. melumittauksia, pysäköintijärjestelyistä, vanhasta tykkitiestä ym ym...

 

Kortteliin on tulossa ainakin pari tonttia HEKA:n vuokra-asunnoille HASO:n asumisoikeustalojen lisäksi. ASO-kämpät tulevat ilmeisesti aika lähelle Tuusulanväylää. HEKA:n rakennukset tulevat lähemmäs Risupadontietä ja Risupadontien kääntöpaikkaa pienennetään. Kortteli syö aika ison osan Kivipadonpuistosta ja jäljelle jää vain hiekkakentän viereiset osat.

 

kuva 11.10.2015 klo 14:30. Kortteli alkaa tuosta kuvan oikeassa laidassa näkyvästä kevyenliikenteen liikennemerkistä ja jatkuu Risupadontien kääntöpaikan taakse. Tähän Risupadontien alkupäähän numeroihin 1 ja 3 tulee HEKAn vuokrakämppiä ja HASON asot tulee numeroon 5 sinne kääntöpaikan nurkille Tuusulanväylän varteen.

 

kuva 11.10.2015 klo 14:30. Kuvan vasemmassa laidassa kuusikon kiertävää kääntöpaikkaa pienennetään ja sinne tulee uuden korttelin autopaikkoja.

 

kuva 11.10.2015 klo 14:30. Kivipadon puistosta katoaa iso osa mm. kuvassa näkyvät alueet. Tontin pohjoisraja kulkee muutaman kymmenen metriä kuvaajan selän takana.

Tuesday the 14th - Asumisoikeus 2015 - Obroll